जनसमाजवादी पार्टीका अध्यक्ष कम्रेड सुबास राज काफ्ले द्वारा भोट हालौ तारामा भने अभियान लाई तिव्र