जनसमाजवादी पार्टी सहित तारा चिन्हले जिते । तारा चिन्हको घोषणा सवै नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने।रोजगारी नदिए सम्म बेरोजगार भत्ताको ब्यबस्था गर्ने।