भगवान थापा
काठमाडौं, ६ आसाढ
अब देखी कुकुर पाल्नेले अनिवार्य रुपमा अनुमतिलीनुपर्ने छ । अनुमती बिना कुकुर पाल्ने लाई काठमाडौं माहानगरपालीकाले कारबाई गर्ने भएको छ । काठमाडौं माहानगरपालिकाले तयार गरेको नीति ठिक भएको नागरीकआबाज सुनिन्छ ।