७९ कात्तिक १२ काठमाडौ ;
नेपाल टेलिकम नेपालको ईन्टरनेट क्षेत्रको लागि प्रमुख निकाय हो। नेपाल टेलिकम सरकारी सस्था हो। नेपालको ७७ ओटै जिल्लामा नेपाल टेलिकमको सुबिधा पुगेको छ। सवै जिल्लामा यस्को टाओरहरू पुगेको छ। तर बिडम्बनाको कुरा सवै लाई थाहा होला नेपाल टेलिकमको टावर पुगेको ठाउँमा नेपाल टेलिकमको मोबाईल डाटा सेवा कम क्वलिटीमा चलेको छ तर एनसेल नेपालको मोबाईल डाटा सेवा राम्रो सग चलेको छ ।

एनसेल नेपालको निमायक निकाय नेपाल टेलिकम हो। एनसेल बिदेसी कम्पनी हो। एनसेल ले कमाएको पैसा बिदेश लैजान्छ। नेपाल टेलिकम आफैं सेवा सुविधा बिस्तार गर्न सक्षम हुँदा हुँदै आफुले सेवा सुबिधा बिस्तार नगरी बिदेशी कम्पनी एनसेल लाई सेवा सुबिधा बिस्तार गर्न दिनुले नेपाल टेलिकम र एनसेल नेपाल बिच के साईनो लुकेको छ? जनताको लागि जिज्ञासा् हुन सक्छ।